fbpx

REKLAMACE

Rychlé řešení reklamací je naší prioritou.

How to return TAKE Hamavak?

Postup při reklamaci.

ZKONTROLUJTE ZÁRUKU

Ověřte si v návodu k obsluze, zda jsou splněny záruční podmínky.

VYPLŇTE FORMULÁŘ

Vyplňte reklamační formulář níže

a popište závadu na produktu.

ZABALTE PRODUKT

Produkt pečlivě zabalte, přiložte i reklamační formulář a doklad o koupi.

ZAŠLETE K NÁM

Zašlete na adresu Wilsonova 887, Hlinsko 539 01.

SLEDUJTE E-MAIL

Sledujte Váš e-mail s informacemi o průběhu reklamace.

Reklamace

Pro reklamaci si zkontrolujte, zda odpovídá záručním podmínkám (návod). Produkt společně s dokladem o koupi a Vyplněným reklamačním formulářem prosím doručte na adresu Wilsonova 887, Hlinsko 539 01

Odstoupení od smlouvy

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy dle Obchodních podmínek, tak prosím vyplňte formulář pro odstoupení od smlouvy. A doručte nepoužitý produkt včetně jeho součástí, formuláře a dokladu o koupi na adresu Wilsonova 887, Hlinsko 539 01